ALTERNATIVNÍ INVESTIČNÍ FOND

UPOZORNĚNÍ

Společnost Aequitas Capital Investment a.s., je alternativním investičním fondem a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB.

Přečíst celé upozornění

Česká národní banka nevykonává dohled nad osobami zapsanými v tomto seznamu a dohledu České národní banky nepodléhá ani jejich činnost. Investice do fondu je určena pouze pro okruh profesionálních a kvalifikovaných investorů v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Společnost má oznamovací povinnost v souladu s nařízením EU č. 231/2013, kterým se doplňuje směrnice Evropského parlamentu 2011/61/EU AIFMD. Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF.

ÚVOD

INVESTIČNÍ STRATEGIE

Předmět investování

Předmět investování

  • Kapitálový vstup do vybraných restrukturalizačních projektů, včetně zajištění jejich překlenovacího úvěrového financování
  • Půjde o kapitálové vstupy do společností v předúpadkových a úpadkových situacích, kdy tyto společnosti budou obvykle postiženy nedostatkem likvidity či předlužením
  • Bude se jednat především o podniky v různých průmyslových odvětvích

Postup vybírání společnosti

Postup vybírání společnosti

  • Bude se jednat o společnosti, které by za jiných makroekonomických podmínek byly životaschopné a je u nich zachován provoz podniku (going concern)

Cílové společnosti

Cílové společnosti

  • Malé a střední podniky v různých průmyslových oborech, tedy:
    – podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců
    – podniky, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR

Další záměr

Další záměr

  • Dále budou předmětem investování tohoto Fondu akvizice komerčních nemovitostí a menších developerských projektů, zejména z insolvenčního řízení či od krizí postižených podniků s cílem dalšího rozvoje těchto nemovitostí a jejich správy a pronájmu

Předmět investování

Předmět investování

Kapitálový vstup do vybraných restrukturalizačních projektů, včetně zajištění jejich překlenovacího úvěrového financování

Půjde o kapitálové vstupy do společností v předúpadkových a úpadkových situacích, kdy tyto společnosti budou obvykle postiženy nedostatkem likvidity či předlužením

Bude se jednat především o podniky v různých průmyslových odvětvích

Postup vybírání společnosti

Postup vybírání společnosti

Bude se jednat o společnosti, které by za jiných makroekonomických podmínek byly životaschopné a je u nich zachován provoz podniku (going concern)

Cílové společnosti

Cílové společnosti

Malé a střední podniky v různých průmyslových oborech, tedy:
– podniky, které zaměstnávají méně než 250 zaměstnanců
– podniky, jejichž roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jejich bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR

Další záměr

Další záměr

Dále budou předmětem investování tohoto Fondu akvizice komerčních nemovitostí a menších developerských projektů, zejména z insolvenčního řízení či od krizí postižených podniků s cílem dalšího rozvoje těchto nemovitostí a jejich správy a pronájmu

CÍLE FONDU

Cílem Fondu bude dosáhnout anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %.

Fond se bude snažit získat minimálně 10 milionů EUR z celkového vázaného kapitálu investičních akcií, aby investoval do společností, které by jinak v důsledku pandemie a navazující ekonomické krize mohly přijít do úpadku, zejména v průmyslovém odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu.

Další financování bude Fond zajišťovat pomocí emise dluhopisů a úvěrových produktů.

Po naplnění Fondu min. 10 mil. EUR je plánována změna struktury na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV) dle ust. § 154 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), která bude vydávat akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti.

Z hlediska zeměpisné oblasti budou investice směřovány na trh České republiky. Pro výjimečnou příležitost bude Fond připraven a schopen investovat na Slovensku, popřípadě v jiných zemích CEE.

Cílem Fondu bude dosáhnout anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %.

Fond se bude snažit získat minimálně 10 milionů EUR z celkového vázaného kapitálu investičních akcií, aby investoval do společností, které by jinak v důsledku pandemie a navazující ekonomické krize mohly přijít do úpadku, zejména v průmyslovém odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu.

Další financování bude Fond zajišťovat pomocí emise dluhopisů a úvěrových produktů.

Po naplnění Fondu min. 10 mil. EUR je plánována změna struktury na akciovou společnost s proměnným základním kapitálem (tzv. SICAV) dle ust. § 154 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech (dále jen „ZISIF“), která bude vydávat akcie, s nimiž je spojeno právo akcionáře na jejich odkoupení na účet společnosti.

Z hlediska zeměpisné oblasti budou investice směřovány na trh České republiky. Pro výjimečnou příležitost bude Fond připraven a schopen investovat na Slovensku, popřípadě v jiných zemích CEE.

DŮVODY PRO INVESTOVÁNÍ DO FONDU

1

Dosažení výsledků

Očekávané dosažení anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %

2

Zaměření

Fond své investice koncentruje do investic v oblasti průmyslových odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a menších developerských projektů

3

Příležitost

Neopakovatelná investiční příležitost, umožněná pandemií koronaviru

4

Zhodnocení

Šance na vysoké zhodnocení investice v důsledku skutečnosti, že kapitálový vstup do společností, kterým hrozí úpadek, a do kterých tento Fond bude investovat, je zpravidla možný za nízkou pořizovací cenu

5

Zkušenosti

Klíčové osoby Fondu disponují nadstandartními znalostmi a zkušenostmi, aby dokázaly detailně posoudit kvalitu jednotlivých investičních příležitostí

1

Dosažení výsledků

Očekávané dosažení anualizovaného výnosu po návratu poplatků pro investory ve výši až 12 %

2

Zaměření

Fond své investice koncentruje do investic v oblasti průmyslových odvětví a v oblasti komerčních nemovitostí a menších developerských projektů

3

Příležitost

Neopakovatelná investiční příležitost, umožněná pandemií koronaviru

4

Zhodnocení

Šance na vysoké zhodnocení investice v důsledku skutečnosti, že kapitálový vstup do společností, kterým hrozí úpadek, a do kterých tento Fond bude investovat, je zpravidla možný za nízkou pořizovací cenu

5

Zkušenosti

Klíčové osoby Fondu disponují nadstandartními znalostmi a zkušenostmi, aby dokázaly detailně posoudit kvalitu jednotlivých investičních příležitostí

NÁŠ TÝM

KLÍČOVÉ OSOBY FONDU

JUDR. JAN LANGMEIER

Zakladatel a předseda dozorčí rady,
člen investičního výboru

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

INVESTIČNÍ VÝBOR

JUDR. ING. MICHAL HÁJEK, LL.M. ET. LL.M.

Člen investičního výboru

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

REAL ESTATE DIVIZE

ING. JIŘÍ LÍVANEC

Manažer divize

AKAD.ARCH. DIPL.ING. ROMAN KVĚTOŇ

Stavební konzultant

NÁŠ TÝM

JUDR. JAN LANGMEIER

Zakladatel a předseda dozorčí rady,
člen investičního výboru

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

JUDR. ING. MICHAL HÁJEK, LL.M. ET. LL.M.

Člen investičního výboru

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

ING. JIŘÍ LÍVANEC

Manažer divize