NÁŠ TÝM

KLÍČOVÉ OSOBY FONDU

JUDR. JAN LANGMEIER

Zakladatel a předseda dozorčí rady, člen investičního výboru

JUDr. Jan Langmeier je advokát vykonávající činnost jako společník a jednatel společnosti Langmeier & Co., advokátní kancelář s.r.o., insolvenční správce a insolvenční správce se zvláštním povolením. V rámci výkonu činnosti insolvenčního správce se zvláštním povolením řeší Jan úpadky podniků s ročním obratem minimálně 100 milionů korun, nebo s více než 100 zaměstnanci. V rámci své činnosti je členem České advokátní komory a organizace INSOL EUROPE, evropské organizace sdružující profesionály v oblasti úpadku, insolvence a obnovy společnosti. Mimo jiné je Jan zapsán v seznamech likvidátorů a nucených správců vedených ČNB (pro investiční společnosti a investiční fondy a pro obchodníky s cennými papíry, banky, pojišťovny atd.), kdy v rámci této činnosti již likvidoval značné množství společností a dále poskytuje i poradenství při likvidaci společností, jako tomu činil např. pro investiční fond SOLIDEUS SICAV, a.s. Jan zároveň působí jako člen rozkladové komise ministra vnitra a jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. V rámci výkonu své činnosti se Jan například podílel na přípravě restrukturalizace společnosti DEKORA-Jeníček, a.s., na poradenství při reorganizaci společnosti Ernst Leopold s.r.o., a v poslední době měl na starosti např. řešení úpadku koncernové skupiny TRILOAD Invest s.r.o. Jan je zodpovědný za strategické řízení Aequitas Capital Investment a.s.

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

Filip je výkonný ředitel v rodinné společnosti BENT CZ s.r.o. zabývající se kontrolou kvality výrobků či součástek. Mimo výkon této funkce se Filip věnuje advokacii, kde se zaměřuje především na žádosti o evropské dotace. Filip je zodpovědný za řízení společnosti a za technickou odbornou analýzu technologií společností působících v oblasti portfolia a za vznik, hodnocení a průběžné řízení soukromých investic a průběžné řízení portfolia společností investujících do portfoliových investic.

MGR. FILIP SHRBENÝ

Výkonný ředitel

Filip je výkonný ředitel v rodinné společnosti BENT CZ s.r.o. zabývající se kontrolou kvality výrobků či součástek. Mimo výkon této funkce se Filip věnuje advokacii, kde se zaměřuje především na žádosti o evropské dotace. Filip je zodpovědný za řízení společnosti a za technickou odbornou analýzu technologií společností působících v oblasti portfolia a za vznik, hodnocení a průběžné řízení soukromých investic a průběžné řízení portfolia společností investujících do portfoliových investic.

INVESTIČNÍ VÝBOR

JUDR. ING. MICHAL HÁJEK, LL.M. ET. LL.M.

Člen investičního výboru

Michal je advokát se zaměřením na bankovní právo a kapitálové trhy, finanční právo, cenné papíry, fúze a akvizice, daně, obchodní společnosti a družstva. Michal byl zakladatelem společnosti Blue Star Capital v roce 2017 a působil více než 15 let ve finanční a investiční správě. Před založením Blue Star Capital pracoval Michal pro PPF, ING Bank, Československou obchodní banku, White & Case LLP, Moody’s Investors Service, Standard & Poor’s. Mimo jiné je Michal členem Asociace autorizovaných účetních znalců (ACCA), dále je členem Certified Practicing Accountant of Australia (CPA) a členem Chartered Financial Analyst Institute (CFA).

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

Dominik vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je insolvenčním správcem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, kdy se věnuje převážně této činnosti, v rámci které řeší úpadky podniků s ročním obratem minimálně 100 milionů korun, nebo s více než 100 zaměstnanci. Jako insolvenční správce spravoval např. insolvenční řízení společnosti BALUS Stavebniny, a.s., evocati s.r.o. či ZEOLIT Kladno spol. s.r.o. Dominik má bohaté zkušenosti v oboru investic a řízení podniku, kdy se podílel např. na projektech Nuova Abibes – LPG terminál v Itálii (pomoc při převzetí společnosti, technické přestavbě celého závodu a provozu závodu, Italnastri (spotřebitelské produkty „high end“), ALFA Tower Říčany (plánování kompletní rekonstrukce) či Development – příprava hal pro logistiku/ lehkou výrobu v lokalitách Nové město pod Smrkem. Mimo jiné vykonává také činnost likvidátora, kdy se podílel na likvidaci např. bývalého Moravskočeského investičního fondu MCI HOLDING, a.s.

ING. DOMINIK HART

Člen investičního výboru

Dominik vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. Je insolvenčním správcem a insolvenčním správcem se zvláštním povolením, kdy se věnuje převážně této činnosti, v rámci které řeší úpadky podniků s ročním obratem minimálně 100 milionů korun, nebo s více než 100 zaměstnanci. Jako insolvenční správce spravoval např. insolvenční řízení společnosti BALUS Stavebniny, a.s., evocati s.r.o. či ZEOLIT Kladno spol. s.r.o. Dominik má bohaté zkušenosti v oboru investic a řízení podniku, kdy se podílel např. na projektech Nuova Abibes – LPG terminál v Itálii (pomoc při převzetí společnosti, technické přestavbě celého závodu a provozu závodu, Italnastri (spotřebitelské produkty „high end“), ALFA Tower Říčany (plánování kompletní rekonstrukce) či Development – příprava hal pro logistiku/ lehkou výrobu v lokalitách Nové město pod Smrkem. Mimo jiné vykonává také činnost likvidátora, kdy se podílel na likvidaci např. bývalého Moravskočeského investičního fondu MCI HOLDING, a.s.

REAL ESTATE DIVIZE

ING. JIŘÍ LÍVANEC

Manažer divize

Jiří vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze. V oblasti realit a developmentu se pohybuje cca 20 let. Zkušenosti s velkými developerskými projekty získal zejména při spoluprací s izraelskou firmou Engel Development a.s. na projektech Šafránka (výstavba bytového komplexu o 346 jednotkách), bytové domy Vokovice a Veleslavín. Dále se podílel spolu s předním českým architektem Martinem Sladkým na výstavbě luxusních vil v projektu Art Club Lipence. Připravoval rovněž projekt bytového komplexu Klíčanka, který zahrnoval 100 bytových jednotek. V Krkonoších rovněž realizuje projekt apartmánových domů v Prkenném dole.

AKAD.ARCH. DIPLING. ROMAN KVĚTOŇ

Stavební konzultant

Roman vystudoval ČVUT, obor pozemní stavitelství a dále AVU, obor architektonická tvorba. Roman je autorizovaný inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0012719 (Česká komoraautorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). V oblasti architektury a developmentu se pohybuje již více než 30 let. Působí jako samostatný projektant a vykonává rovněž i činnost technického dozoru investora. Z řady jím realizovaných projektů lze kromě celé řady bytových projektů a rodinných domů uvést například přestavbu a rekonstrukci Pankrácké tržnice na polyfunkční dům, zahrnující kromě obchodních prostor (a supermarketu) i restaurace a hudební a divadelní klub. Dále připravoval projekt výstavby bytového věžového domu v Praze naJarově a podílel se na návrhu přestavby nádraží Praha – Holešovice, obchodních prostor na Letišti Ruzyně, jakož i na opravách řady historických budov.

AKAD.ARCH. DIPLING. ROMAN KVĚTOŇ

Stavební konzultant

Roman vystudoval ČVUT, obor pozemní stavitelství a dále AVU, obor architektonická tvorba. Roman je autorizovaný inženýrem pro pozemní stavby ČKAIT 0012719 (Česká komoraautorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě). V oblasti architektury a developmentu se pohybuje již více než 30 let. Působí jako samostatný projektant a vykonává rovněž i činnost technického dozoru investora. Z řady jím realizovaných projektů lze kromě celé řady bytových projektů a rodinných domů uvést například přestavbu a rekonstrukci Pankrácké tržnice na polyfunkční dům, zahrnující kromě obchodních prostor (a supermarketu) i restaurace a hudební a divadelní klub. Dále připravoval projekt výstavby bytového věžového domu v Praze naJarově a podílel se na návrhu přestavby nádraží Praha – Holešovice, obchodních prostor na Letišti Ruzyně, jakož i na opravách řady historických budov.