Nemovitostní projekty

 • Butikové apartmány s hotelovými službami ve známých horských střediscích.
 • Atraktivní lokality Krkonoš, Jizerských hor, Šumavy či Krušných hor.
 • Akvizice stávajících ubytovacích zařízení a následná přestavba či vybudování novostaveb na jejich půdorysu.
 • Apartmánové domy respektující ráz konkrétního místa a specifika dané lokality.
 • Počet apartmánů v nízkých desítkách jednotek na daný projekt.
 • Skloubení aktivního trávení volného času, pobytu v přírodě, sportování, oddychu mimo město.
 • Časový horizont výstavby 2–3 roky v závislosti na charakteru realizace konkrétního projektu.

Podrobnější informace k našemu konceptu developerských projektů.

Divize Real Estate našeho fondu se zaměřuje zejména na projekty výstavby butikových horských apartmánů s hotelovými službami v atraktivních horských střediscích ČR. Poptávka po nemovitostech v horských střediscích a oblastech vždy patřila a bude patřit mezi nejvyšší v rámci ČR. Kvůli pandemii covid-19 se potřeba obyvatel po víkendovém bydlení v ČR pouze umocnila. Ve spolupráci s partnerskou realitní kanceláří jsme provedli vlastní analýzu trhu a došli jsme k závěru, že tento segment nemovitostního trhu má značný kladný potenciál.

Celkovým záměrem divize Real Estate pro období let 2021–2024 je akvizice a realizace cca 10 projektů na výstavbu butikových horských apartmánů s hotelovými službami v atraktivních horských, popř. dalších vyhledávaných rekreačních střediscích v ČR. Středem našeho zájmu jsou zejména české hory jako Krkonoše, Jizerské hory, Šumava a Krušné hory. Koncept butikových apartmánů je designován tak, že součástí každého apartmánového domu bude zajištění kompletního servisu spojeného s provozem a správou domu, zajištění možnosti pronájmu apartmánů (v době, kdy je nevyužijí jejich majitelé), popř. v některých projektech i zajištění gastronomických služeb (restaurace, bistro). Cílem je, aby majitelé apartmánů mohli nerušeně užívat svoje tzv. druhé nemovitosti a věnovat se toliko vlastní rekreaci, sportování atd., aniž by museli myslet na záležitosti spojené právě se správou a údržbou nemovitostí apod.

Apartmánové domy budou zbudovány zejména formou přestavby či nahrazení stávajících ubytovacích zařízení v daných lokalitách. V letošním roce jsme zahájili intenzivní akviziční činnost, neboť situace na trhu s těmito komerčními nemovitostmi nabízí v kontextu pandemické situace zajímavé akviziční možnosti, zejména v segmentu ubytovacích zařízení, které jsou již morálně a technicky zastaralé a nebudou tak po odeznění koronakrize již nadále konkurenceschopné. Nákupní ceny těchto ubytovacích zařízení sice v posledním roce výrazně vzrostly, nicméně s ohledem na zcela neuspokojenou poptávku po apartmánech (a jejich vysoké prodejní ceny) se jedná i přesto o velmi zajímavé obchodní příležitosti.

Stanovili jsme si cíl nalézt a majetkově vstoupit do cca 10 stávajících nemovitostí s tím, že nové projekty budeme postupně v následujících letech realizovat. Časový horizont u těchto projektů činí cca 2–3 roky v závislosti na charakteru realizace (zda půjde o rekonstrukci stávající stavby či o novostavbu), stavu a rychlosti projektové přípravy atd. V letošním roce jsme již zahájili realizaci pilotního projektu apartmánového domu v Herlíkovicích v Krkonoších a připravujeme akvizici dalších cca 5 projektů, které níže stručně představíme.

Shrnutí

 • Hodláme využít stávající vysoké poptávky po tzv. druhé nemovitosti na českých horách.
 • Máme v úmyslu přispět ke kultivaci dosavadních ubytovacích zařízení v horských lokalitách a nabídnout klientům nadstandardní nemovitosti a služby.
 • Připravujeme projekty s vysokým budoucím zhodnocením, které je však v horizontu 2–3 let dobře predikovatelné.
 • Jedná se o neopakovatelnou investiční příležitost umocněnou pandemií koronaviru.
 • Spolupracujeme s vybranými partnery, kteří mají v daných oborech značné zkušenosti a pozitivní reference.
 • Členové našeho týmu disponují nadstandardními znalostmi a zkušenostmi, aby dokázali detailně posoudit kvalitu jednotlivých investičních příležitostí a dovést projekty do úspěšného konce.

Projekty

Mlýn Herlíkovice

Mlýn Herlíkovice

Javoří potok

Javoří potok

Připravované projekty

Pec pod Sněžkou II

Projekt tohoto apartmánového domu je situován také u hlavní komunikace vedoucí přes Velkou Úpu směrem do Pece pod Sněžkou. Předběžná studie projektu počítá s celkem 27 apartmány v kategoriích 2+kk až 4+kk ve třech nadzemních podlažích a podkroví. Každá z jednotek bude disponovat jedním parkovacím stáním v podzemních garážích. K akvizici stávajícího objektu dojde počátkem podzimu 2021. Po dokončení projektových příprav a demolici současné stavby bude výstavba zahájena na jaře 2022 s plánovaným dokončením začátkem roku 2024.

Pec pod Sněžkou III

I v tomto případě je záměrem koupě stávajícího penzionu určeného k demolici, který bude nahrazen novostavbou v podobě apartmánového domu o čisté užitné ploše cca 2.000 m2. Dům je situován přímo uprostřed jedné ze sjezdových tratí. Po dokončení projektové přípravy očekáváme zahájení stavby v létě 2022 a její dokončení v zimě 2023/2024.

Harrachov

Projekt apartmánového domu v Harrachově vznikne na půdorysu stávajícího penzionu, který se nachází poblíž dolní stanice lanové dráhy. Čistá užitná plocha nového objektu bude zhruba 1.500 m2. Zahájení stavby očekáváme během léta 2022 a její dokončení poté na přelomu let 2023 a 2024.

Herlíkovice – centrum skiareálu

Tento projekt zahrnuje pořízení stávajícího areálu velké ubytovny a hotelu přímo u dolní části skiareálu Herlíkovice. Celkovým záměrem je vybudování nového centra skiareálu a střediska Herlíkovice (ubytovací a komerční část). Plánovaná užitná plocha nových objektů činí cca 12.000 m2. Projekt by měl být realizován ve třech etapách. Zahájení první etapy očekáváme v období druhé poloviny roku 2022, její dokončení poté na přelomu let 2023 a 2024. Současně bude probíhat projektová příprava pro druhou a třetí etapu tak, aby jejich následná výstavba mohla plynule navázat na dokončenou první část.